User Agreement

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Ngày hiệu lực: 12 tháng 12 năm 2022

TALEHU là một nền tảng tuyển dụng, thuê và cho thuê nhân sự. Sứ mệnh của chúng tôi là phá vỡ các rào cản trong các hoạt động tuyển dụng bằng cách kết nối một cách xuyên suốt giữa Nhà tuyển dụng, Ứng viên và Nhà cung cấp dịch vụ, thông qua một danh mục đa dạng các chương trình tuyển dụng và các công cụ tuyển dụng cộng tác, qua đó giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tuyển dụng một cách hiệu quả hơn.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Hợp đồng

Bạn đồng ý rằng bằng cách chọn “Đăng kí”, “Tham gia” hoặc tương tự, để đăng ký, truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (mô tả bên dưới), bạn đồng ý tham gia vào một hợp đồng ràng buộc pháp lý với TALEHU (ngay cả khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một công ty/tổ chức). Nếu bạn không đồng ý với hợp đồng này (“Hợp đồng” hoặc “Thỏa thuận sử dụng”), xin không chọn “Đăng ký”, “Tham gia” hoặc tương tự, và không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu bạn muốn chấm dứt hợp đồng này, bất kỳ lúc nào bạn có thể làm như vậy bằng cách đóng tài khoản của mình và không còn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ

Hợp đồng này áp dụng cho TALEHU.vn, các trang web, ứng dụng, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác có liên quan đến TALEHU nêu rõ rằng chúng được cung cấp theo Hợp đồng này (“Dịch vụ”), bao gồm cả việc thu thập dữ liệu ngoại vi cho các Dịch vụ đó, chẳng hạn như quảng cáo của chúng tôi và các plugin “Đăng ký với TALEHU” và “Chia sẻ với TALEHU”. Người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi là “Thành viên” và người dùng chưa đăng ký là “Khách truy cập”.

TALEHU

TALEHU nghĩa là Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TALEHU.

Bạn đang tham gia Hợp đồng này với TALEHU (còn được gọi là “chúng tôi”) và TALEHU sẽ là người kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi hoặc cho hoặc xử lý liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Với tư cách là Khách truy cập hoặc Thành viên của Dịch vụ của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn phải tuân theo “Quy định bảo mật” và các bản cập nhật.

1.2 Thành viên và Khách truy cập

Khi bạn đăng ký và tham gia Dịch vụ của TALEHU, bạn đã trở thành Thành viên. Nếu bạn đã chọn không đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể truy cập một số tính năng nhất định với tư cách là “Khách truy cập”.

1.3 Thay đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi Hợp đồng này, Quy định bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với nó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc bằng các phương tiện khác, để cung cấp cho bạn cơ hội xem xét các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Chúng ta đồng ý rằng các thay đổi không thể có hiệu lực trở về trước. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể đóng tài khoản của mình. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi xuất bản hoặc gửi thông báo về những thay đổi của chúng tôi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản được cập nhật kể từ ngày chúng có hiệu lực.

2. NGHĨA VỤ

2.1. Tư cách hợp lệ tham gia dịch vụ

Dịch vụ không dành cho bất kỳ ai dưới 16 tuổi.

Để sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng: (1) bạn phải từ 16 tuổi trở lên; (2) bạn sẽ chỉ có một tài khoản TALEHU, tài khoản này phải bằng tên thật của bạn; và (3) bạn không bị TALEHU hạn chế sử dụng Dịch vụ. Tạo tài khoản với thông tin sai lệch là vi phạm các điều khoản của chúng tôi, bao gồm cả tài khoản được đăng ký thay mặt cho người khác hoặc người dưới 16 tuổi.

Lưu ý: Bạn phải từ 16 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ tại TALEHU. Tuy nhiên, nếu luật yêu cầu bạn phải lớn hơn để TALEHU cung cấp Dịch vụ cho bạn một cách hợp pháp mà không cần sự đồng ý của cha mẹ (bao gồm cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn) thì Độ tuổi tối thiểu là độ tuổi lớn hơn.

2.2. Tài khoản của bạn

Thành viên là chủ tài khoản. Bạn đồng ý: (1) sử dụng mật khẩu mạnh và giữ bí mật; (2) không chuyển bất kỳ phần nào trong tài khoản của bạn (ví dụ: kết nối) và (3) tuân thủ luật pháp và danh sách Những việc nên làm và Không nên cũng như Chính sách cộng đồng của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra thông qua tài khoản của mình trừ khi bạn đóng tài khoản hoặc báo cáo việc sử dụng sai.

Giữa bạn và những người khác (bao gồm cả chủ lao động của bạn), tài khoản của bạn thuộc về bạn. Tuy nhiên, nếu Dịch vụ được mua bởi một bên khác để bạn sử dụng (ví dụ: tài khoản thành viên của Tài khoản loại doanh nghiệp chủ lao động của bạn mua), thì bên trả tiền cho Dịch vụ đó có quyền kiểm soát quyền truy cập và nhận báo cáo về việc bạn sử dụng Dịch vụ trả phí đó; tuy nhiên, họ không có quyền đối với tài khoản cá nhân của bạn.

2.3 Thanh toán

Nếu bạn mua bất kỳ Dịch vụ trả phí nào của chúng tôi (“Dịch vụ trả phí”), bạn đồng ý trả cho chúng tôi các khoản phí và thuế hiện hành cũng như đồng ý với Điều khoản dịch vụ dành riêng cho Dịch vụ trả phí. Việc không thanh toán các khoản phí này sẽ dẫn đến việc các Dịch vụ trả phí của bạn bị chấm dứt. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng:

– Giao dịch mua của bạn có thể phải chịu phí ngoại hối hoặc chênh lệch giá dựa trên vị trí (ví dụ: tỷ giá hối đoái).

– Chúng tôi có thể tính toán các khoản thuế mà bạn phải trả dựa trên thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho chúng tôi tại thời điểm mua hàng.

– Bạn có thể nhận bản sao hóa đơn của mình tại phần lịch sử thanh toán trong phần quản lý tài khoản của bạn.

2.4 Thông báo và Tin nhắn

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và tin nhắn cho bạn theo những cách sau: (1) trong Dịch vụ, hoặc (2) được gửi đến thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: email, số điện thoại di động, địa chỉ thực). Bạn đồng ý giữ cho thông tin liên hệ của bạn được cập nhật.

2.5 Chia sẻ

Dịch vụ của chúng tôi cho phép nhắn tin và chia sẻ thông tin theo nhiều cách, chẳng hạn như hồ sơ của bạn, các bài báo, bài đăng nhóm, liên kết đến các bài báo tin tức, tin tuyển dụng, tin nhắn và Inbox. Thông tin và nội dung mà bạn chia sẻ hoặc đăng tải có thể được các Thành viên, Khách truy cập hoặc những người khác (kể cả ngoài Dịch vụ) nhìn thấy. Khi chúng tôi đã cung cấp cài đặt, chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn mà bạn đưa ra về những người có thể xem nội dung hoặc thông tin (ví dụ: hạn chế khả năng hiển thị hồ sơ của bạn khỏi các công cụ tìm kiếm hoặc chọn không thông báo những người khác khi hồ sơ tại TALEHU của bạn được cập nhật). Đối với các hoạt động tìm kiếm việc làm, chúng tôi mặc định không thông báo cho công chúng. Vì vậy, nếu bạn nộp đơn xin việc thông qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc chọn báo hiệu rằng bạn quan tâm đến một công việc, mặc định của chúng tôi là chỉ chia sẻ công việc đó với Nhà tuyển dụng.

Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xuất bản bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên Dịch vụ của mình và có thể xóa thông tin hoặc nội dung đó có hoặc không có thông báo.

3. QUYỀN VÀ GIỚI HẠN

3.1. Giấy phép của bạn cho TALEHU

Giữa bạn và TALEHU, bạn sở hữu nội dung và thông tin mà bạn gửi hoặc đăng lên Dịch vụ và bạn chỉ cấp cho TALEHU và các chi nhánh của chúng tôi giấy phép không độc quyền sau:

Quyền trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản và xử lý, thông tin và nội dung mà bạn cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi và các dịch vụ của người khác mà không cần thêm bất kỳ sự đồng ý, thông báo và / hoặc bồi thường nào cho bạn hoặc những người khác. Các quyền này bị giới hạn theo những cách sau:

 1. Bạn có thể kết thúc giấy phép này cho nội dung cụ thể bằng cách xóa nội dung đó khỏi Dịch vụ hoặc nói chung bằng cách đóng tài khoản của bạn, ngoại trừ (a) trong phạm vi bạn đã chia sẻ nó với người khác như một phần của Dịch vụ và họ đã sao chép, chia sẻ lại hoặc lưu trữ nó và (b) trong khoảng thời gian hợp lý cần thiết để xóa khỏi hệ thống sao lưu và các hệ thống khác.
 2. Chúng tôi sẽ không đưa nội dung của bạn vào quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cho người khác mà không có sự đồng ý riêng của bạn (bao gồm cả nội dung được tài trợ). Tuy nhiên, chúng tôi có quyền, không cần trả tiền cho bạn hoặc người khác, để phân phát quảng cáo gần nội dung và thông tin của bạn, đồng thời các hành động xã hội của bạn có thể hiển thị và đi kèm với quảng cáo, như đã lưu ý trong Quy định bảo mật. Nếu bạn sử dụng tính năng Dịch vụ, chúng tôi có thể đề cập đến tính năng đó cùng với tên hoặc ảnh của bạn để quảng bá tính năng đó trong Dịch vụ của chúng tôi, tùy thuộc vào cài đặt của bạn.
 3. Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn nếu chúng tôi muốn cho người khác quyền xuất bản nội dung của bạn ngoài Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu bạn chọn chia sẻ bài đăng của mình là “công khai, mọi người hoặc tương tự”, chúng tôi sẽ bật tính năng cho phép các Thành viên khác nhúng bài đăng công khai đó vào các dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi cho phép các công cụ tìm kiếm làm cho nội dung công khai đó có thể tìm thấy được dịch vụ của họ.
 4. Mặc dù chúng tôi có thể chỉnh sửa và thực hiện các thay đổi định dạng đối với nội dung của bạn (chẳng hạn như dịch hoặc phiên âm nội dung, sửa đổi kích thước, bố cục hoặc loại tệp hoặc xóa siêu dữ liệu), chúng tôi sẽ không sửa đổi ý nghĩa của cách diễn đạt của bạn.
 5. Bởi vì bạn sở hữu nội dung và thông tin của mình và chúng tôi chỉ có quyền không độc quyền đối với nội dung và thông tin đó, bạn có thể chọn cung cấp nội dung và thông tin đó cho những người khác, kể cả theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons.

Bạn và TALEHU đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản của Quy định bảo mật và lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi cho TALEHU, bạn đồng ý rằng TALEHU có thể sử dụng và chia sẻ (nhưng không bắt buộc) phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải trả tiền cho bạn.

Bạn đồng ý chỉ cung cấp nội dung hoặc thông tin không vi phạm pháp luật cũng như quyền của bất kỳ ai (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ). Bạn cũng đồng ý rằng thông tin hồ sơ của bạn sẽ trung thực. TALEHU có thể bị luật pháp yêu cầu xóa thông tin hoặc nội dung nhất định ở một số quốc gia.

3.2 Tính khả dụng của dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sửa đổi giá của chúng tôi có hiệu lực về mặt tiềm năng khi có thông báo hợp lý trong phạm vi luật pháp cho phép.

Chúng tôi không hứa sẽ lưu trữ hoặc tiếp tục hiển thị bất kỳ thông tin và nội dung nào mà bạn đã đăng. TALEHU không phải là một dịch vụ lưu trữ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp cho bạn bản sao của bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn hoặc những người khác cung cấp, ngoại trừ phạm vi được yêu cầu bởi luật hiện hành và như được lưu ý trong Quy định bảo mật của chúng tôi.

3.3 Nội dung, Trang web và Ứng dụng khác

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể gặp phải nội dung hoặc thông tin có thể không chính xác, không đầy đủ, chậm trễ, gây hiểu lầm, bất hợp pháp, gây khó chịu hoặc có hại. TALEHU thường không xem xét nội dung do các Thành viên của chúng tôi hoặc những người khác cung cấp. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin của người khác (bao gồm cả các Thành viên khác). Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể ngăn chặn việc sử dụng sai Dịch vụ của mình và bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào như vậy. Bạn cũng thừa nhận rủi ro rằng bạn hoặc tổ chức của bạn có thể bị liên kết nhầm với nội dung về người khác khi chúng tôi cho phép các kết nối và người theo dõi biết bạn hoặc tổ chức của bạn đã được đề cập trong tin tức. Thành viên có các lựa chọn về tính năng này.

TALEHU có thể giúp kết nối các Thành viên cung cấp dịch vụ của họ (huấn luyện nghề nghiệp, kế toán, v.v.) với các Thành viên đang tìm kiếm dịch vụ. TALEHU không thực hiện cũng như không thuê các cá nhân thực hiện các dịch vụ này. Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để cung cấp, thực hiện hoặc mua các dịch vụ này. Bạn thừa nhận rằng TALEHU không giám sát, chỉ đạo, kiểm soát hoặc giám sát các Thành viên trong việc thực hiện các dịch vụ này và đồng ý rằng (1) TALEHU không chịu trách nhiệm về việc cung cấp, thực hiện hoặc mua sắm các dịch vụ này, (2) TALEHU không xác nhận bất kỳ Các dịch vụ do Thành viên cung cấp và (3) không có gì sẽ tạo ra mối quan hệ việc làm, đại lý hoặc liên doanh giữa TALEHU và bất kỳ Thành viên nào cung cấp dịch vụ. Nếu bạn là Thành viên cung cấp dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các giấy phép cần thiết và sẽ cung cấp các dịch vụ phù hợp với Chính sách Cộng đồng của chúng tôi.

Tương tự, TALEHU có thể giúp bạn đăng ký và / hoặc tham dự các sự kiện do Thành viên tổ chức và kết nối với các Thành viên khác đang tham dự các sự kiện đó. Bạn đồng ý rằng (1) TALEHU không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ Thành viên nào hoặc những người tham dự khác tại các sự kiện đó, (2) TALEHU không xác nhận bất kỳ sự kiện cụ thể nào được liệt kê trên Dịch vụ của chúng tôi, (3) TALEHU không xem xét và / hoặc kiểm tra bất kỳ sự kiện nào trong số này và (4) rằng bạn sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các sự kiện đó.

3.4 Giới hạn

TALEHU có quyền giới hạn việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm số lượng hồ sơ, dung lượng dữ liệu của bạn và khả năng bạn liên hệ với các Thành viên khác. TALEHU bảo lưu quyền hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm Hợp đồng này hoặc luật hoặc đang sử dụng sai các Dịch vụ (ví dụ: vi phạm bất kỳ điều nào thuộc về  Nên làm và Không nên làm hoặc Chính sách cộng đồng).

3.5 Quyền sở hữu trí tuệ

TALEHU bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của mình trong Dịch vụ. Các nhãn hiệu và biểu trưng được sử dụng liên quan đến Dịch vụ là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. TALEHU, và biểu trưng “trong” và các nhãn hiệu TALEHU khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu trưng được sử dụng cho Dịch vụ của chúng tôi là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của TALEHU.

3.6 Xử lý tự động

Chúng tôi sử dụng thông tin và dữ liệu mà bạn cung cấp và chúng tôi có về Thành viên để đưa ra đề xuất về dịch vụ, nội dung và tính năng có thể hữu ích cho bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu và thông tin về bạn để giới thiệu việc làm cho bạn và bạn cho các nhà tuyển dụng. Giữ cho hồ sơ của bạn luôn chính xác và cập nhật sẽ giúp chúng tôi đưa ra những đề xuất này chính xác và phù hợp hơn.

4. QUYỀN PHỦ NHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM

4.1. Không bảo hành

TALEHU KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HOẶC BẢO HÀNH VỀ DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (BAO GỒM NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN) TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN, ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM, CHO DÙ ĐƯỢC QUY ĐỊNH BỞI LUẬT PHÁP, PHÁP LUẬT HOẶC CÁC HÌNH THỨC KHÁC, KHÔNG ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG THỎA THUẬN NÀY BAO GỒM, KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH THÍCH ĐÁNG CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

4.2 Miễn trừ trách nhiệm

TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TALEHU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG NÀY VÌ BẤT KÌ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM VÀ KHÔNG HẠN CHẾ, CÁC  TỔN THẤT VỀ KINH TẾ, CƠ HỘI KINH DOANH, DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT HOẶC DO TRÁCH NHIỆM NÀO.

4.3 Cơ sở của Thương lượng; Loại trừ

Giới hạn trách nhiệm pháp lý trong Phần 4 này là một phần cơ sở của thỏa thuận giữa bạn và TALEHU và sẽ áp dụng cho tất cả các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý (ví dụ: bảo hành, sai lầm cá nhân, sơ suất, hợp đồng và luật) ngay cả khi TALEHU đã được thông báo về khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại nào như vậy và ngay cả khi các biện pháp khắc phục này không đáp ứng được mục đích thiết yếu của chúng.

Những giới hạn trách nhiệm pháp lý này không áp dụng cho trách nhiệm pháp lý đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc gian lận, sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai trái có chủ ý hoặc trong trường hợp sơ suất mà nghĩa vụ vật chất đã bị vi phạm, nghĩa vụ vật chất đó là điều kiện tiên quyết để chúng tôi giao hàng và các dịch vụ mà bạn có thể dựa vào một cách hợp lý, nhưng chỉ trong phạm vi thiệt hại trực tiếp gây ra bởi hành vi vi phạm và có thể thấy trước khi ký kết Hợp đồng này và trong phạm vi chúng là điển hình trong bối cảnh của Hợp đồng này.

5. CHẤM DỨT

Cả bạn và TALEHU đều có thể chấm dứt Hợp đồng này bất cứ lúc nào khi có thông báo cho bên kia. Khi chấm dứt, bạn sẽ mất quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Những phần sau đây sẽ tồn tại sau chấm dứt:

 • Quyền của chúng tôi để sử dụng và tiết lộ thông tin phản hồi của bạn;
 • Quyền của Thành viên và/hoặc Khách truy cập để tiếp tục chia sẻ lại nội dung và thông tin mà bạn đã chia sẻ thông qua Dịch vụ;
 • Các mục 4, 6, 7 và 8.2 của Hợp đồng này;
 • Bất kỳ khoản nợ nào của một trong hai bên trước khi chấm dứt vẫn còn nợ sau khi chấm dứt.

6. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luật pháp của Việt Nam sẽ chi phối tất cả các khiếu nại liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của TALEHU.

7. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Nếu tòa án có thẩm quyền đối với Hợp đồng này thấy bất kỳ phần nào trong đó không thể thực thi được, thì bạn và chúng tôi đồng ý rằng tòa án nên sửa đổi các điều khoản để làm cho phần đó có thể thi hành được trong khi vẫn đạt được mục đích của mình. Nếu tòa án không thể làm điều đó, bạn và chúng tôi đồng ý yêu cầu tòa án loại bỏ phần không thể thi hành đó và vẫn thi hành phần còn lại của Hợp đồng này.

Hợp đồng này (bao gồm các điều khoản bổ sung có thể được chúng tôi cung cấp khi bạn tham gia vào một tính năng của Dịch vụ) là thỏa thuận duy nhất giữa chúng ta về Dịch vụ và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó về Dịch vụ.

Nếu chúng tôi không thực hiện việc thi hành một vi phạm Hợp đồng này, điều đó không có nghĩa là TALEHU đã từ bỏ quyền thực thi Hợp đồng này. Bạn không được giao phó hoặc chuyển nhượng Hợp đồng này (hoặc tư cách thành viên hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn) cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng TALEHU có thể chuyển nhượng Hợp đồng này cho các chi nhánh của TALEHU hoặc một bên mua nó mà không cần sự đồng ý của bạn. Không có người thụ hưởng bên thứ ba nào đối với Hợp đồng này.

Bạn đồng ý rằng cách duy nhất để cung cấp cho chúng tôi thông báo pháp lý là tại các địa chỉ được cung cấp trong Phần 10.

8. “NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM” TẠI TALEHU

8.1 Nên làm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ:

 1. Tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật về quyền riêng tư, luật sở hữu trí tuệ, luật chống thư rác, luật kiểm soát xuất khẩu, luật thuế và các yêu cầu quy định;
 2. Cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và cập nhật thông tin đó;
 3. Sử dụng tên thật của bạn trên hồ sơ của bạn; và
 4. Sử dụng Dịch vụ một cách chuyên nghiệp.

8.2 Không nên làm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 1. Tạo danh tính giả trên TALEHU, xuyên tạc danh tính của bạn, tạo hồ sơ Thành viên cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn (người thật) hoặc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác;
 2. Phát triển, hỗ trợ hoặc sử dụng phần mềm, thiết bị, tập lệnh, rô-bốt hoặc bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào khác (bao gồm trình thu thập thông tin, plugin và tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc bất kỳ công nghệ nào khác) để thu thập Dịch vụ hoặc sao chép hồ sơ và dữ liệu khác từ Dịch vụ;
 3. Ghi đè bất kỳ tính năng bảo mật nào hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ mọi kiểm soát truy cập hoặc giới hạn sử dụng của Dịch vụ (chẳng hạn như giới hạn tìm kiếm từ khóa hoặc lượt xem hồ sơ);
 4. Sao chép, sử dụng, tiết lộ hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào thu được từ Dịch vụ, dù trực tiếp hay thông qua bên thứ ba (chẳng hạn như công cụ tìm kiếm) mà không có sự đồng ý của TALEHU;
 5. Tiết lộ thông tin mà bạn không có sự đồng ý tiết lộ (chẳng hạn như thông tin bí mật của người khác (bao gồm cả chủ lao động của bạn));
 6. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác. Ví dụ: không sao chép hoặc phân phối (ngoại trừ thông qua chức năng chia sẻ có sẵn) các bài đăng hoặc nội dung khác của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 7. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của TALEHU, bao gồm, nhưng không giới hạn, (i) sao chép hoặc phân phối video học tập hoặc các tài liệu khác của chúng tôi hoặc (ii) sao chép hoặc phân phối công nghệ của chúng tôi, trừ khi nó được phát hành theo giấy phép nguồn mở; (iii) sử dụng từ “TALEHU” hoặc biểu trưng của chúng tôi trong bất kỳ tên doanh nghiệp, email hoặc URL nào.
 8. Đăng bất kỳ thứ gì có chứa vi-rút phần mềm, sâu máy tính hoặc bất kỳ mã có hại nào khác;
 9. Kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, phân tách, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho Dịch vụ hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào không phải là mã nguồn mở;
 10. Ngụ ý hoặc tuyên bố rằng bạn được liên kết với hoặc xác nhận bởi TALEHU mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi (ví dụ: thể hiện mình là một huấn luyện viên TALEHU được công nhận);
 11. Thuê, cho thuê, cho mượn, trao đổi, bán/bán lại hoặc kiếm tiền từ Dịch vụ hoặc dữ liệu liên quan hoặc quyền truy cập tương tự mà không có sự đồng ý của TALEHU;
 12. Liên kết sâu đến Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích quảng cáo hồ sơ của bạn hoặc Nhóm trên Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý của TALEHU;
 13. Sử dụng bot hoặc các phương pháp tự động khác để truy cập Dịch vụ, thêm hoặc tải xuống danh bạ, gửi hoặc chuyển hướng tin nhắn;
 14. Giám sát tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng của Dịch vụ cho bất kỳ mục đích cạnh tranh nào;
 15. Tham gia vào việc “đóng khung”, “bắt chước” hoặc mô phỏng hình thức hoặc chức năng của Dịch vụ;
 16. Phủ lên hoặc sửa đổi Dịch vụ hoặc hình thức của chúng (chẳng hạn như bằng cách chèn các yếu tố vào Dịch vụ hoặc xóa, che hoặc che khuất quảng cáo có trong Dịch vụ);
 17. Can thiệp vào hoạt động của hoặc đặt tải không hợp lý lên Dịch vụ (ví dụ: thư rác, tấn công từ chối dịch vụ, vi rút, thuật toán trò chơi); và/hoặc
 18. Vi phạm Chính sách cộng đồng hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào liên quan đến một Dịch vụ cụ thể được cung cấp khi bạn đăng ký hoặc bắt đầu sử dụng Dịch vụ đó.

9. KHIẾU NẠI VỀ NỘI DUNG

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Chúng tôi yêu cầu thông tin do Thành viên đăng phải chính xác và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại về nội dung do Thành viên của chúng tôi đăng tải, xin liên hệ với chúng tôi để hợp tác xử lý.

10. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đối với các yêu cầu chung, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh trực tuyến. Đối với các thông báo pháp lý hoặc dịch vụ xử lý, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

Công ty cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TALEHU

Địa chỉ: Tầng 15, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Số 1 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84) 24-7109-6333

Email: contact@TALEHU.com