Privacy Policy

Quy Đinh Bảo Mật

Tổng quan

TALEHU được đăng ký tại Tầng 15, tháp B tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội . (“TALEHU.vn”, “TALEHU”, “chúng tôi, của chúng tôi”) là nền tảng tuyển dụng, thuê và cho thuê nhân sự, giúp kết nối các Nhà tuyển dụng, Ứng viên và Nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự qua các chương trình tuyển dụng và công cụ làm việc cộng tác.

TALEHU cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng hay người dùng. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho người dùng trải nghiệm sử dụng an toàn. Bảng Quy định Bảo mật này đưa ra bộ sưu tập dữ liệu trực tuyến, những quy định và hoạt động sử dụng được áp dụng cho tất cả những trang web của chúng tôi (nếu một Bảng Quy định Bảo mật khác đặc biệt không được áp dụng). Bằng việc truy cập và sử dụng TALEHU.vn, bạn đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng quy định này.

TALEHU không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do bạn chọn từ liên kết trên trang web TALEHU. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những trang web đó trước khi dùng chúng. Bảng Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web TALEHU.vn và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Thu thập và lưu trữ thông tin

Một số chức năng tại TALEHU.vn yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cần thiết cho chức năng đó như thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản..), thông tin doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, địa chỉ, số đăng ký kinh doanh, mã số thuế, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo, số tài khoản…), hoặc thông tin và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rõ. TALEHU có thể thu thập thông tin về nhân khẩu, không chỉ riêng đối với bạn như mã vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. TALEHU cũng có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin.

TALEHU có thể không trực tiếp thu thập những thông tin về bạn khi bạn dùng những dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn đăng ký vào trang web của chúng tôi bằng cách dùng tên truy cập và mật khẩu của bạn, có nghĩa là bạn đã ủy quyền cho chúng tôi truy cập và giữ lại những thông tin trong thông tin tài khoản của bạn; những thông tin như thế sẽ được bắt buộc phải cung cấp và xử lý theo những quy định và hoạt động được mô tả trong Bản Quy định này.

TALEHU cũng có thể thu thập một vài thông tin nào đó về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, như những vùng và những dịch vụ bạn truy cập. Hơn nữa, có thông tin về phần cứng và phần mềm trong máy tính của bạn được hoặc có thể được TALEHU thu thập. Thông tin này có thể bao gồm mà không hạn chế địa chỉ IP, loại thông tin xem, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo.

TALEHU có thể cho bạn cơ hội cung cấp những thông tin mô tả, văn hóa, cách ứng xử, tham khảo và/hoặc thông tin về lối sống. Nếu bạn cung cấp những thông tin như thế, có nghĩa là bạn đồng ý cho sử dụng những thông tin đó theo quy định và hoạt động được mô tả trong Bảng Quy định này. Ví dụ, thông tin như thế có thể được dùng với mục đích xác định lợi ích tiềm năng của bạn trong việc nhận email hoặc những giao tiếp khác về những sản phẩm và dịch vụ riêng.

Nếu bạn đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên TALEHU.vn, hoặc trong bảng dữ liệu hồ sơ tìm việc có thể tìm thấy, những thông tin như thế có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người mà TALEHU không có quyền quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba sử dụng thông tin mà bạn cung cấp ở những khu vực công cộng của TALEHU.

Vì chúng tôi tin rằng việc quản lý nghề nghiệp của bạn là một quá trình dài lâu nên chúng tôi giữ lại không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn trong nỗ lực giúp bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả. Bạn có thể sửa chữa hoặc cập nhật những thông tin lược khai trong tài khoản TALEHU của bạn, trong các hồ sơ tìm việc, hồ sơ ứng tuyển mà bạn mô tả sơ lược trên TALEHU của bạn bất cứ lúc nào.

Sử dụng thông tin bởi TALEHU

Chúng tôi có thể dùng thông tin tập hợp được trên website TALEHU.vn, dù là thông tin cá nhân, nhân khẩu, thông tin chung chung hoặc chuyên môn với mục đích vận hành hoạt động và cải thiện trang web TALEHU.vn, khuyến khích kinh nghiệm của những người sử dụng tích cực và chuyển tải những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi thông báo tới cho bạn hoặc giao tiếp với bạn, nhằm chia sẻ tới bạn những thông tin mới cập nhật treen TALEHU.vn, như các bài viết, các cơ hội công việc, hồ sơ ứng tuyển mới mà chúng tôi đánh giá có thể có ích với bạn dựa trên những thông tin chúng tôi có về bạn, hoặc do bạn chủ động đăng ký với TALEHU về việc nhận các thông báo đó.

Chúng tôi có thể có chức năng cho phép bạn có thể gửi lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào bạn gửi qua các chức năng này trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những câu chuyện thành công) với mục đích thương mại hoặc liên hệ để cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn nữa.

Tiết lộ thông tin cho những người khác

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của bạn, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web TALEHU của bạn (như những vùng và những dịch vụ bạn truy cập), ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý tiết lộ. Ví dụ, nếu bạn trình bày rằng bạn muốn nhận thông báo về những thông tin hoặc những dịch vụ của bên thứ ba khi bạn đăng ký một tài khoản tại TALEHU.vn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi email cho bạn hoặc muốn liên lạc với bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như khoản thu nhập và những thông tin tham khảo bạn cung cấp) để xác định liệu bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt.

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng vì lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ trang web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của TALEHU; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đòi hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của TALEHU, liệu phần nhận được như thế bằng con đường liên doanh liên kết, hợp nhất hay mua bán của tất cả hoặc một phần quan trọng tài sản của chúng tôi. Thêm vào đó, trong việc TALEHU trở thành chủ thể của một tiến trình phá sản, là cố ý hay vô ý, TALEHU hoặc những người ủy thác của nó trong tiến trình phá sản có thể bán, cho phép hay nói cách khác quyết định những thông tin như thế trong một hợp đồng được công nhận bởi tòa án phá sản.

TALEHU cũng có thể chia sẻ thông tin nặc danh, thống kê hoặc tập hợp về những người dùng truy cập đến các trang web tại TALEHU.vn với khách hàng, đối tác và bên thứ ba để họ có thể phân tích về dữ liệu người dùng truy cập trang TALEHU.vn và cách sử dụng trang web này của họ.

TALEHU cung cấp công nghệ, những dịch vụ làm chủ và liên quan cho những công ty hàng đầu khác vào những vùng tuyển dụng có quyền hạn trên trang web của họ (thỉnh thoảng được xem như “những vùng tuyển dụng riêng”). Thông tin cá nhân và/hoặc nhân khẩu bạn cung cấp trong những vùng tuyển dụng riêng trở thành dữ liệu của TALEHU, nhưng không được sử dụng bởi người nào khác ngoài bạn, TALEHU và công ty liên quan nếu không được sự đồng ý của bạn.

Hồ sơ tìm việc

Vì TALEHU.vn là một trang thông tin nghề nghiệp, chúng tôi giúp bạn đăng nhập các hồ sơ tìm việc, hồ sơ ứng tuyển (gọi tắt là hồ sơ tìm việc) của bạn vào dữ liệu của chúng tôi. Có hai cách làm điều này:

Bạn có thể lưu giữ các hồ sơ tìm việc của bạn trong kho dữ liệu của chúng tôi, nhưng không muốn hồ sơ của bạn được tìm thấy. Không cho phép hồ sơ này của bạn được tìm thấy có nghĩa là bạn có thể dùng hồ sơ này để tìm việc và ứng tuyển trực tuyến nhưng doanh nghiệp và nhà tuyển dụng sẽ không truy cập để tìm thấy nó thông qua các sản phẩm dữ liệu hồ sơ của chúng tôi.

Bạn cũng có thể muốn hồ sơ này của bạn được tìm thấy, khi đó tất cả những người dùng truy cập vào TALEHU.vn đều có thể xem được hồ sơ này của bạn (nhưng không phải là những thông tin liên lạc của hồ sơ) thông qua các chức năng tìm kiếm hồ sơ, hoặc các danh sách hồ sơ được công khai (như bảng tin tìm việc, tìm người…).

Chúng tôi cố gắng hạn chế việc truy cập vào kho dữ liệu có thể tìm thấy của chúng tôi (hoặc bản sao) chỉ cho những doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ, chuyên viên săn đầu người và những tổ chức tuyển người chuyên nghiệp cũng như và những tổ chức pháp luật và bảo vệ quốc gia, nhưng không thể chắc chắn rằng những tổ chức khác sẽ không truy cập được vào kho dữ liệu này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng hồ sơ tìm việc của bên thứ ba nếu như họ vào được kho dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, những phần trong hồ sơ tìm việc có thể được tìm thấy của bạn (không phải là thông tin liên lạc của bạn) mà tự động công khai trong bản hồ sơ tìm việc về bạn trên mạng TALEHU có thể được truy cập bởi bất cứ người nào sử dụng TALEHU.vn. Bạn có thể loại bỏ hồ sơ tìm việc của bạn ra khỏi kho dữ liệu có thể được tìm thấy của chúng tôi vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và những người khác trả tiền truy cập vào kho dữ liệu đó hoặc chứa một bản sao của kho dữ liệu đó, cũng như những bên khác truy cập vào kho dữ liệu và những ai truy cập mạng TALEHU có thể giữ lại bản sao hồ sơ tìm việc của bạn hoặc bản mô tả sơ lược trong tư liệu riêng của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sở hữu, sử dụng hoặc bảo mật hồ sơ tìm việc trong những trường hợp này.

Sử dụng Cookies

TALEHU dùng “cookies” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa khả năng và thời gian trực tuyến. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định vào máy tính của bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho bạn.

Một trong những mục đích đầu tiên của cookie là cung cấo những tiện ích để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là báo cho máy chủ trang web rằng bạn đã quay lại một trang riêng biệt. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa những trang TALEHU hay đăng ký dịch vụ, một cookie sẽ giúp chúng tôi gợi lại thông tin riêng biệt về bạn (như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo). Nhờ sử dụng cookie, chúng tôi có thể chuyển tải kết quả được nhanh và chính xác hơn, một trang web cá nhân hóa hơn. Khi bạn quay lại trang TALEHU, thông tin bạn cung cấp trước đây có thể được khôi phục lại, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng những đặc tính mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trang web liên quan tự động chấp nhận cookie, nhưng có thể bạn thường thay đổi những sắp đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi những sắp đặt để thông báo cho bạn mội lần một cookie bị yếu và cho phép từ chối cookie trong một nền tảng cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tối đến kinh nghiệm của bạn trên trang web TALEHU.

Sử dụng những cảnh báo trên web

Những trang web TALEHU có thể chứa những biểu tượng điện được biết như là những cảnh báo trên web (thỉnh thoảng được gọi là những món quà ảnh điểm đơn) cho phép chúng tôi đếm được người sử dụng vào những trang đó và chuyển tải những dịch vụ đồng sử dụng. Những cảnh báo trên web không được dùng để truy cập thông tin có thể nhận biết cá nhân của bạn; chúng là một kỹ xảo mà chúng tôi dùng để biên soạn những thống kê đã được tập hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi

Những cảnh báo trên web chỉ tập hợp được một bộ thông tin hạn chế bao gồm số cookie, thời gian và ngày xem trang và một mô tả về trang trên đó những cảnh báo này xuất hiện

Cập nhật thông tin của bạn

Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản TALEHU bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản TALEHU, vào tài khoản của bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

Nếu bạn chọn lựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từ TALEHU hay bên thứ ba vào lúc bạn đăng ký với TALEHU nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của bạn, bạn có thể quy ết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu bạn chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó bạn có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản

Xóa thông tin của bạn

Bạn có thể xóa hồ sơ tìm việc trên dữ liệu trực tuyến của TALEHU, loại bỏ hoặc đóng tài khoản TALEHU bất cứ lúc nào, những lúc đó chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những bản sao hồ sơ tìm việc và hồ sơ của bạn trong vòng 1 ngày làm việc, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ contact@talehu.com.

Chính sách bảo mật

TALEHU đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích không thích hợp.

Thay đổi quy định bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Quy định Bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Quy định Bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Quy định Bảo mật này bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào.

Thông tin liên lạc

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TALEHU

Địa chỉ: Tầng 15, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Số 1 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.8) 3822-6060.

Email contact@talehu.com.