i-left i-right

Nền tảng Tuyển dụng, Thuê và Cho thuê nhân sự

Cho phép ai cũng có thể tuyển, được tuyển và tham gia dịch vụ tuyển dụng

 • Chức năng
 • Lợi ích

Chức Năng

Khi là Nhà tuyển dụng

Khi là Nhà cung cấp dịch vụ

Khi là ứng viên

Chức năng chung KHÁC

Quản lý hồ sơ nhân sự | Quản lý tuyển dụng | Kiểm tra thông tin ứng viên | Tìm việc – Tìm người

Lợi ích

Khi là Nhà tuyển dụng

Khi là Nhà cung cấp

Khi là Ứng viên

Lợi ích chung KHÁC

Tăng nguồn thu | Công cụ làm việc chuyên nghiệp | Giảm chi phí và thời gian tuyển dụng 

Bắt đầu

Xem thêm Ẩn bớt

Gói Cơ bản

Dành cho Cá nhân
để bắt đầu Tuyển - Ứng tuyển

Bắt đầu
 • Miễn phí

  thành viên
 • 01 tài khoản người dùng
 • Hồ sơ cá nhân
 • Giới hạn hồ sơ Ứng viên
 • Chức năng: Ứng tuyển, Quản lý ứng viên, Đăng/Chia sẻ Hồ sơ, Quản lý tuyển dụng
 • Chương trình tuyển dụng: Đăng tuyển, Giới thiệu ứng viên, Tuyển dụng trọn gói, Tuyển dụng thuê ngoài, Thuê nhân sự
 • Dịch vụ có thể tham gia: Giới thiệu ứng viên
Xem thêm Ẩn bớt

Gói Chuyên nghiệp

Dành cho Cá nhân
Tuyển dụng viên, Headhunter

Bắt đầu
 • 200K

  /tháng
 • 1 tr

  /năm
 • 14 ngày

  dùng thử
 • 01 tài khoản người dùng
 • Hồ sơ dịch vụ
 • Không giới hạn hồ sơ Ứng viên
 • Chức năng: Ứng tuyển, Quản lý ứng viên, Đăng/Chia sẻ Hồ sơ, Quản lý tuyển dụng, Tuyển dụng nhóm
 • Chương trình tuyển dụng: Đăng tuyển, Giới thiệu ứng viên, Tuyển dụng trọn gói, Tuyển dụng thuê ngoài, Thuê nhân sự
 • Dịch vụ có thể tham gia: Giới thiệu ứng viên, Tuyển dụng trọn gói, Tuyển dụng thuê ngoài
Xem thêm Ẩn bớt

Gói Doanh nghiệp

Dành cho Doanh nghiệp
Nhà tuyển dụng/Nhà cung cấp

Bắt đầu
 • 1 tr

  /tháng
 • 10 tr

  /năm
 • 14 ngày

  dùng thử
 • 05 tài khoản người dùng
 • Hồ sơ doanh nghiệp
 • Không giới hạn hồ sơ Ứng viên/Nhân viên
 • Chức năng: Quản lý ứng viên, Đăng/Chia sẻ Hồ sơ, Quản lý tuyển dụng, Tuyển dụng nhóm, Quản lý Nhân viên
 • Chương trình tuyển dụng: Đăng tuyển, Giới thiệu ứng viên, Tuyển dụng trọn gói, Tuyển dụng thuê ngoài, Thuê nhân sự Đăng tuyển nội bộ, Tuyển dụng nội bộ, Nhân viên giới thiệu ứng viên
 • Dịch vụ có thể tham gia: Giới thiệu ứng viên, Tuyển dụng trọn gói, Tuyển dụng thuê ngoài, Cho thuê nhân sự

Cách thức hoạt động

HOW IT WORK

  Yêu cầu Demo  Khách hàng của chúng tôi

  5K+ Công ty
  200K+ Nhà cung cấp dịch vụ
  10M+ Ứng viên

  Ví dụ điển hình

  Với việc sử dụng nền tảng tuyển dụng và thuê mướn nhân sự Talehu, CMC đã giảm được 30% nhân sự tuyển dụng thường xuyên trong khi giảm được thời gian tuyển dụng xuống trung bình 15 ngày cho mỗi vị trí